Gimsøy Skolemusikk

Litt om hvem vi er og hva vi driver med


Gimsøy Skolemusikk (GSM) ble stiftet i 1962 og er Skiens yngste skolekorps.

I 2017 fyllte korpset 55 år. 

Rekrutteringsområdet er hovedsaklig Gimsøy, Klosterskogen og Åfoss. For tiden er vi omlag 60 aktive medlemmer med hovedkorps og aspiranter.


Vi har en meget dyktig dirigent, Øyvind Strand, som er ansvarlig for hovedkorpset og har vært med oss i over 40 år. Hans musikalitet og engasjement har preget både Gimsøy Skolemusikk og Skien. Han ble også tildelt Skien Kommunes kulturpris for sin innsats for byens musikkliv.

To dager i uken er det øvelse for hovedkorpset, mandag og onsdag. Aspiranter har en dag i uken, onsdag.

Ellers er vi fast på to helgeseminar i året, det første på høsten det andre er som oftest i februar / mars.

I tillegg er det andre turer til inn og utland hvor du kan treffe andre med samme interesse og også bli bedre kjent med de du spiller med til vanlig i litt andre "omgivelser". Pluss mye, mye mer.

Det som mange synes er fint med det og begynne i korps er at man begynner å spille med det samme. Uansett hvilket nivå.