Gimsøy Skolemusikk

Styret 2020

Årsmøtet 2020 valgte følgende styre 

Styret:

Leder: Brita Nordgård 

Nestleder: Helene Elv Andersen

Korpsansvarlig: Tonje Kristiansen

Loppe og tiltaksutvalg:: Trond Pedersen

Velferds- og arrangementsutvalg: Nancy Arca

Kasserer: Knut Berg

Materialforvalter: Tore Hagen