Gimsøy Skolemusikk

Korpsforum på NMF

Visste du at NMF har et eget forum?

I Korpsforumet "Spilleglede og fellesskap"kan du treffe andre med samme entusiasme og glede for korps. Det være seg å spille, eller som dirigent, utveksle erfaringer eller om korpsturer.

Check it out!

FYI
Det har også blitt sagt fra NMF som leverer denne web løsningen, at et liknende type forum også skal bli tilgjengelig for oss her på egen nettside.

24 januar 2008